rainbow
Girl Painter

Pedagoško delo, ki posebno pozornost namenja razvijanju socialnih veščin kot temelju za uspešno delovanje otroka v socialnem okolju.

Pedagoško delo, ki je osnovano na temeljih sočutne vzgoje.

Prilagajanje individualnim potrebam in posebnostim vsakega otroka ter njegove družine.

Zmanjšano tveganje za pojav zdravstvenih težav in prenosa okužb med otroki. 

Zagotovljena optimalna velikost skupine otrok, ki še omogoča izvajanje kvalitetnega pedagoškega dela (največ 6 otrok).

Domača prehrana s poudarkom na zdravih, polnovrednih, neprocesiranih živilih.

Novo zgrajeni in adaptirani prostori, varni in prijetni za bivanje, ter notranja oprema s poudarkom na naravnih materialih.

Ni fluktuacije zaposlenih delavcev, kar prinaša občutek varnosti in omogoča kvalitetno sodelovanje.

Neodvisnost od zakonskih sprememb, ki urejajo pogoje dela v javnih vrtcih in v nekaterih vidikih znižujejo kvaliteto pedagoškega dela (npr. višanje normativov o številu otrok v oddelkih, zniževanje števila zaposlenih, povečevanje delovne obveznosti vzgojiteljev).

Zaupanja vredno. Strokovno. Odgovorno.